اِذَا اَرَادَ اللهُ شَیْئاً هَیَّأَ اَسْبابَهُ: چون خداوند چیزی را بخواهد اسباب آن را فراهم فرماید.

اِذَا اَرَادَ اللهُ شَیْئاً هَیَّأَ اَسْبابَهُ: چون خداوند چیزی را بخواهد اسباب آن را فراهم فرماید.

وقتی اسباب و مقدمات حرفه ما به شکل کنونی فراهم آمد؛ حتما اراده خداوند در این بوده است که این کار انجام شود.

یا هو

logo-samandehi